Liên hệ New


               CÔNG TY TNHH SAN PHÚ (SPC-TECHNOLOGY)  

                Địa chỉ      : Phòng 0206, Lô A, Tòa nhà Lexington 

                                   67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh   

                Điện thoại  +(84) 8 3835 8679|Fax: +(84) 5404 6969.