Untitled


 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Chúng tôi độc quyền cung cấp phần mềm PHOEBUS ERP


 

Chúng tôi sãn sàng làm việc để tạo ra những giá trị khác biệt cho hệ thống của bạn

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Chúng tôi có 9 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, triển khai giải pháp quản trị cho doanh nghiệp


 Tại sao chọn SPC?

 

 

 Chúng tôi đã từng cung cấp Phoebus cho nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính- kế toán, nhân sự, dầu khí, bất động sản , giáo dục,…

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

Comments