Giới thiệu


        Công ty TNHH San Phú (SPC technology) được thành lập từ ngày 01/09/2004, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.Từ năm 2007 đến nay, đội kỹ sư chuyên nghiệp của công ty với kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính - kế toán, nhân sự, dầu khí, bất động sản, giáo dục, v.v… đã nhiều lần xây dựng và triển khai thành công phần mềm quản trị doanh nghiệp mang tên Phoebus, thỏa mãn yêu cầu khắt khe của nhiều khách hàng lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo , tiếp cận những công nghệ mới trên thế giới để phát triển Phoebus thành công cụ mạnh mẽ và hiệu quả, được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Comments