Xuất bản báo cáo

Bạn có thể in nhanh những gì bạn thấy trên màn hình. Xuất bản lên trang web, hoặc ra tệp Excel
Comments