Sản phẩm‎ > ‎Soft‎ > ‎

Phoebus Web Reporting

Tại SPC chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của "Thông tin kịp thời". Với Phoebus Web Reporting. các nhà quản lý không còn phải đến công ty hoặc thư ký để xem thông tin mới nhất. 

Phoebus Web Reporting mang đến cho quý vị những báo cáo quý vị vẫn thường sử dụng, ONLINE qua internet. Quý vị truy cập thông tin cần thiết từ bất cứ máy tính nào, từ bất kỳ thiết bị di động nào. 

Quý vị đang công tác và muốn biết tình hình bán hàng? Quý vị muốn truy cập thông tin về khách hàng ngay trong cuộc họp ?. Khoảng cách địa lý cản trở quý vị truy cập thông tin tức thời ? 

Phoebus Web Reporting xóa mờ khoảng cách
  


 

  

 

  
Comments