Sản phẩm‎ > ‎

Quản lý bán BĐS


1. Quản lý bán hàng bất động sản.

 • Danh mục bất động sản với thông tin chi tiết về văn phòng phụ trách, nhân viên phụ trách
 • Mô tả chi tiết bất động sản , vị trí , diện tích, trang thiết bị, danh mục các phòng.
 • Liên kết vị trí BĐS trên Google Maps.
 • Thông tin chủ sở hữu của từng bất động sản
 • Theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng, lịch sử, nội dung các cuộc trao đổi.
 • In brochure BĐS ra PDF
 • Publish brochure lên Web.

2. Hợp đồng

 • Quản lý hợp đồng, tình trạng hợp đồng.
 • Liên kết tài liệu. Nhấp chuột để xem các tài liệu liên quan như hồ sơ BĐS, bản vẽ địa chính, giấy xác nhận chủ quyền ...
 • In hợp đồng. Mẫu hợp đồng tùy biến, không hạn chế loại hợp đồng. Ví dụ hợp đồng mua bán , hợp đồng thuê ....
 • Hỗ trợ chữ ký số
 • Tùy chọn hình thức thanh toán nhiều lần. Bạn có thể tạo các hình thức 3 năm , 5 năm ... tùy theo đàm phán với khách hàng.
 • Thanh toán theo tiến độ xây dựng (góp vốn)
 • Tự động tạo bút toán phải thu theo giá trị hợp đồng và thình thức thanh toán.

3. Công nợ

 • Quản lý công nợ, tuổi nợ từng khách hàng, nhóm khách hàng.
 • Truy vấn công nợ tùy biến. (Ageing Report, Client Statement, Collection Forecasting)
 • Mẫu báo cáo công nợ tùy biến với công nghệ Thiết kế trong Excel, chạy trong Phoebus.
 • Tự động tạo bút toán thu nợ. In phiếu thu.
 • Tự động so khớp phải thu và phiếu thu.

4. Hóa đơn

 • Xuất in hóa đơn Proforma
 • In hóa đơn tài chính.
 • Tự tạo hạch toán sang sổ cái kế toán cho hóa đơn xuất ra.

5. Truy vấn và báo cáo 


(Click vào hình để xem kích thước thật)


Trang con (1): IMG
Ċ
Ngo Eric,
07:50, 8 thg 12, 2009
Ċ
Ngo Eric,
07:49, 8 thg 12, 2009
Comments