Sản phẩm‎ > ‎

Tài sản cố định

Phoebus Fixed Assets Register

  • Quản lý danh mục TCSĐ: nhóm tài sản, nơi cài đặt, người sử dụng, nhật ký tài sản. 

  • Nhấp chuột để xem chứng từ gốc: Xem hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, phiếu giao nhận.

  • Tính khấu hao từ động hay khấu hao thủ công. 

  • Quản lý ngân sách tài sản cố định. 

  • Quản lý tình trạng, hao mòn, giảm giá, sửa chữa nâng cấp, khấu hao 

  • Giá trị TSCĐ quản lý bằng bản tệ và ngoại tệ 

  • Cập nhật trực tiếp vào sổ cái. 

  • Tùy biến các loại nghiệp vụ mua sắm, khấu hao, thanh lý… 

  • Báo cáo quản trị, mẫu biểu tùy biến. Thiết kế trong Excel – chạy từ Phoebus

  • Trích xuất nhanh ra Excel.


(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)ć
Nam SPC,
23:36, 9 thg 9, 2014
Comments