Tài chính

Nếu quý công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính như Quỹ đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm. Phoebus được thiết kế để đáp ứng chính xác những yêu cầu của bạn.

Đó cũng là lý do Phoebus được lựa chọn sử dụng ở 1 trong các quỹ đầu tư hàng đầu Việt nam.Giải pháp

 

Phoebus Ledger Accounting

 
 

  
Điểm mạnh nhất của Phoebus là phân hệ cốt lõi Kế toán sổ cái. Sức mạnh của hệ thống nằm ở các điểm sau mà ít giải pháp nào đáp ứng được:
  • Hệ thống mã phân tích tùy biến giúp hệ thống biến đổi theo yêu cầu quản lý.

  • Hệ thống báo cáo trực quan. Công cụ thiết kế mạnh mẽ giúp khách hàng thiết kế TẤT CẢ mọi dạng báo cáo bạn cần, cho dù yêu cầu phức tạp đến thế nào.

  • Truy nguyên và phân tích dữ liệu từ mức tổng quát đến chi tiết từng nghiệp vụ. 

  • Hệ thống phân bổ linh động giúp bạn tự động phân bổ chi phí dễ dàng theo yêu cầu bạn muốn. 
  • Kết chuyển dữ liệu từ các dự án đầu tư sang sổ cái gộp của công ty mẹ được thực hiện tự động cho dù dự án của bạn thuộc dạng đầu tư cổ phần hay điều hành trực tiếp. 

  • Các dự án đầu tư của bạn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau : bất động sản, nhà hàng khách sạn, sân gofl, khu nghỉ dưỡng ?... Phoebus đáp ứng yêu cầu kết chuyển doanh thu cũng như kết quả kinh doanh sang sổ cái hợp nhất của tất cả các dự án.

  • Hệ thống giao diện sổ cái mở cho phép bạn kết nối mọi nguồn dữ liệu mà bạn cần vào sổ cái kế toán. Nếu các dự án của bạn đang dùng phần mềm kế toán riêng ? Phoebus cung cấp giao diện để bạn cài đặt cách tải nhập và tổng hợp dữ liệu từ bất kỳ CSDL nào sang sổ cái hợp nhất 


Phoebus XLMS Excel là công cụ không thể thiếu đối với chuyên gia phân tích tài chính.

Phoebus XL kết nối bất kỳ nguồn dữ liệu nào và trích xuất chúng ra Excel cho bạn sử dụng. 

Sử dụng form định nghĩa dữ liệu cần trích xuất, bạn có thể lấy ra số tổng hợp hoặc chi tiết theo yêu cầu ngay trong Excel. 

Bạn cũng có thể vẽ biểu đồ ngay với nguồn dữ liệu bạn trích xuất. 

Với Phoebus Excel, các báo cáo phân tích doanh thu theo dự án. cấu trúc chi phí theo nhóm hoặc tổng hợp có thể thực hiện dễ dàng và sáng sủa.

Tính năng Drill-Down cho phép đi sâu tìm hiểu bất kỳ con số nào bạn muốn. Ví dụ từ doanh thu cả năm tổng hợp, bạn có thể biết ngay doanh thu từng tháng, doanh thu các dự án  trong từng tháng, doanh thu trong từng tuần, hay theo ngày , hoặc xem chi tiết bút toán ghi nhận doanh thu.

Không bao giờ bạn cần copy&paste kết quả giữa các báo cáo nữa. Tất cả các con số đều thống nhất (consistent) cho dù nó được trình bày trong báo cáo nào đi nữa. 


Bạn muốn biết thêm? Hãy theo các liên kết bên dưới. 


 


Tài liệu


Khách hàng tiêu biểu


Comments