Giáo dục


      
      

  

 
          


 


 

 

Nhờ vào kinh nghiệp nhiều năm triển khai hệ thống trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tự tin có thể giúp ban quản trị nhìn rõ những vấn đề xung quanh hoạt động của toàn trường bằng những tính năng của giải pháp PHOEBUS SCHOOL MANAGEMENT. 

 


Quản Lý Tuyển Sinh
 


         LEAD (Ứng viên)

LEAD: Quản lý thông tin chi tiết của từng đối tượng tiếp cận. Dữ liệu có thể tải nhập từ nhiều nguồn: Khảo sát/ Facebook/ Internet/..


FOLLOW UP : Tiếp cận đối tượng ứng viên

 

ü  Hình thức tiếp cận

ü  Nhân viên tiếp cận

ü  Nguồn tiếp cận


ü  Thời gian, chị, em

ü  Kết quảc khỏe học sinh

ü  Định hướng tiếp theo

 

SEMINAR: Quản lý các buổi hội thảo được tổ chức cho đối tượng LEAD

 

ü  Thời gian

ü  Địa điểm

ü  Thông tin người tham dự

ü  Dự toán chi phí


        CANDIDATE (Đối tượng tuyển sinh tiềm năng)


 CANDIADATE: Quản lý thông tin chi tiết của đối tượng tiềm năng


 

ü Họ & tên học sinhhông tin học sinh

ü  Ngày sinhụ huynh

ü  Trường đang học

ü Lớp đăng ký học

ü  Thông tin phụ huynh

ü  Thông tin liên lạc

ü  Thông tin gia đình: anh, chị, em

 FOLLOW UP:  Tiếp cận đối tượng tuyển sinh tiềm năng 


 PROMOTION: Quản lý chính sách và dịch vụ hậu mãi, chăm sóc phụ huynh như: quà tang, giảm giá,..


        

          REPORTS (Các báo cáo tuyển sinh)


OPEN /CLOSE SALE SEMINAR: Báo cáo chi tiết các buổi hội thảo


OPEN DAY SEMINAR: Báo cáo số lượng phụ huynh tham gia hội thảo


SEMINAR ATTENDEE: Báo cáo tổng hợp danh sách phụ huynh tham gia hội thảo


DEPOSIT FEE AT SEMINAR REPORT (ACTUAL/ PLAN): Báo cáo chi phí các buổi training (chi phí thực tế/ kế hoạch) 


FOLLOW-UP REPORT: Báo cáo hoạt động tiếp cận đối tượng ứng viên


 

 


       STUDENT (Học sinh)


STUDENT: Quản lý thông tin chi tiết của từng học sinh theo mã học sinh

 

ü  Thông tin học sinh

ü  Thông tin phụ huynh

ü  Thông tin đào tạo

ü  Thông tin theo dõi học sinh

ü  Thông tin người đại diện phụ huynh

 

ü  Thông tin anh, chị, em

ü  Thông tin sức khỏe học sinh

ü  Thông tin thanh toán

ü  Thông tin nhập học

ü  Thông tin các  dịch vụ đã đăng ký

CLASSES: Quản lý danh mục các lớp học của trường theo từng năm học, cơ sở,...


STUDENT – CLASS ALLOCATION: Hỗ trợ xếp lớp dựa theo qui chế của trường


STUDENT CARE: Chăm sóc học sinh của nhà trường.


SCHOOL BUS: Quản lý xe đưa đón học sinh


STUDENT ON SCHOOL BUS: Tính năng phân bổ tự động học sinh theo từng xe .


DISCIPLINARY: Quản lý việc kỷ luật học sinh chi tiết theo từng cơ sở, năm học

 

BIRTHDAY: Quản lý danh sách học sinh có sinh nhật trong thời gian nhất định


PARENT MEETING: Quản lý các buổi họp phụ huynh định kỳ.


EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: Quản lý hoạt động ngoại khóa của học sinh


COMPLAIN: Quản lý danh sách những góp ý của học sinh và phụ huynh

               

ATTENDANCE: Hỗ trợ điểm danh cho từng lớp học

             

UNIFORM: Quản lý việc đăng ký và cấp phát đồng phục cho học sinh

               

NAP CARE: Quản lý hoạt động nghỉ trưa, ăn trưa  của học sinh    

               

HEALTH CARE: Quản lý các thông tin sức khỏe của học sinh và được cập nhật theo phiếu khám sức khỏe định kì của học sinh
Quản Lý Đào Tạo  


 


             TRAINING MANAGEMENT (Quản lý đào tạo)       

Quản lý, tạo mới các mức học phí, gói học phần dễ dàng, nhanh chóng nhất 

Quản lý, tạo mới các loại hình dịch vụ, chương trình đào tạo. 

Quản lý học sinh, điểm số, thời khóa biểu, lịch học tập, v.v.... 

Quản lý học sinh theo mã 

            STUDENTS TRANSFER HISTORY (Lịch sử luân chuyển học sinh) 

Quản lý học sinh nhập học

Quản lý lịch sử thay đổi luân chuyển học sinh

       -Chuyển cơ sở

       -Chuyển lớp 

       -Chuyển chương trình

Quản lý học sinh dự định nghỉ học.

Quản lý học sinh đã nghỉ học                   REPORTS (Các báo cáo quản trị)


STUDENTS IN DETAILS: Báo cáo chi tiết học sinh nhập học


STUDENTS IN SUMMARY: Báo cáo thông kê học sinh vào 


NUMBER OF INQUIRIES: So sánh số lượng các đối tượng tuyển sinh giữa các năm


STUDENTS OUT: Báo cáo học sinh đã nghỉ học


NEXT SCHOOL AFTER LEAVING: Báo cáo thông tin trường của học sinh sau nghỉ học


OVERVIEW: Báo cáo tuyển sinh so sánh giữa các năm


DISCOUNT: Báo cáo chi tiết các khoản ưu đãi học sinh

   

ADMISSION REPORT FROM CAMPUS: Báo cáo tuyển sinh từ cơ sở


ADMISSION REPORT BOARD: Báo cáo tuyển sinh cho ban quản trị


STUDENT TRANSFER: Báo cáo học sinh chuyển cơ sở học

 


   Quản Lý Ngân Sách Trường Học


 

 

         BUDGET PLANING (Lập kế hoạch ngân sách)


GENERAL INFORMATION: Danh mục tham chiếu và mã ngân sách.


        ESCROW BUDGET: Đề xuất ngân sách mua sắm theo yêu cầu cho ban giám đốc


        PURCHASE DEP STUDENT: Đề xuất ngân sách mua sắm cho học sinh


        PROJECT DEP: Đề xuất ngân sách cho các dự án của cơ sở như thi công sửa chữa, xây dựng cơ sở


        OFFICE DIVISION: Hỗ trợ lập ngân sách mua sắm và trang bị cơ sở vật chất cho từng cơ sở


        IT DEP STAFF: Đề xuất ngân sách cho bộ phận nhân viên, quản lý


        ADMISSION DEP: Đề xuất ngân sách mua sắm cho bộ phần tuyển sinh


        MAKETING DEP: Đề xuất ngân sách mua sắm cho bộ phận maketing


        ACADEMIC DIVISION: Đề xuất ngân sách cho từng khối lớp


BUDGET NORMATIVE: Lập định mức ngân sách


BUDGET ITEMS: Nhập hạn mục công việc để lập ngân sách


BUGDET ENTRY: Nhập ngân sách dựa theo định mức và hạn mục


 


         BUDGET ALLOCATION (Phân bổ ngân sách) ALLOCATION BY CASH: Phân bổ ngân sách theo dòng tiền


ALLOCATION BY EXPENSE: Phân bổ ngân sách theo chi phí

           CONTROL (Kiểm soát ngân sách)


CONFIRM BUDGET - DEPARTMENT: Hỗ trợ xét duyệt ngân sách cho phòng ban


CONFIRM BUDGET - CAMPUS: Hỗ trợ xét duyệt ngân sách cho cơ sở           BUDGET REPORT (Báo cáo ngân sách)


FORECAST PROFIT & LOST BY MONTHLY/ CAMPUS/ PROGRAMME: Dự báo kết quả kinh doanh theo tháng/ cơ sở/...


FORECAST PROFIT & LOST ALLOCATED FROM HEAD OFFICE: Dự báo ngân sách phân bổ từ trụ sở chính

 


Quản Lý Giáo  Viên - Nhân Viên


 

 

         EMPLOYER INFORMATION (Quản lý thông tin giáo viên - nhân viên) 

Quản lý thông tin của offer letter cho các nhân viên/ giáo viên mới


Quản lý danh sách nhân viên/ giáo viên đang thử việc


Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân viên/ giáo viên


Quản lý theo đặc thù giáo viên: giáo viên nước ngoài, giáo viên chính thức


Quản lý hợp đồng lao động và các văn bản thỏa thuận của từng nhân viên


Quản lý, đièu chỉnh phụ cấp – chế độ cho từng nhân viên theo hợp đồng


Tính năng điều chỉnh chức danh, cơ sở làm việc của nhân viên


Quản lý, cảnh báo, ghi nhận nhân viên sắp nghĩ việc


Quản lý, lưu trữ thông tin nhân viên đã nghỉ việc


Quản lý đào tạo nhân viên


Báo cáo, biểu đồ thống kê tình hình biến động nhân sự


Quản lý đánh giá định kỳ của nhân viên


Quản lý khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên


Quản lý cấp phát thẻ điện thoại, phụ cấp ăn trưa theo tháng

 

 

         ALLOWANCE (Quản lý chính sách - chế độ)

Quản lý khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Quản lý cấp phát thẻ điện thoại, phụ cấp ăn trưa theo tháng


Quản lý, tính toán các khoản phụ cấp theo năm như tiền nhà, tiền du lịch


Quản lý chính sách, chế độ cho người phụ thuộc, người nhà của nhân viên


Lập danh sách, thống kê, báo cáo các khoản chi cho nhân viên (cưới hỏi, tang chế,…)

               

Quản lý cấp phát đồng phục nhân viên         TIMESHEET - PAYROLL (Chấm công - tính lương)


Chấm công nhân viên bằng máy kiểm soát cửa: vân tay, thẻ từ, password, v.v...


Chấm công tùy vào thời gian làm việc: hành chính, theo ca, ngoài giờ, v.v...


Chấm công nhân viên - giáo viên thông qua Email tự động tải nhập vào phần mềm

 

Chấm công nhân viên trực tuyến qua web


Tổng hợp và báo cáo công làm việc trong tháng theo từng nhân viên - giáo viên


Tính lương tự động dựa vào kết quả chấm công


Tính  phụ cấp - chế độ theo từng hình thức giáo viên : nước ngoài, trong nước


Tính lương bằng nhiều loại tiền tệ : USD, VND, v.v...


Tính các khoản thuế thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên


Hỗ trợ xuất các biểu mẫu thuế cho nhà nướcKế Toán - Tài Chính


 

 

       KẾ TOÁN


Lập và in phiếu thu ngay khi học sinh đăng ký nhập học


Liệt kê, truy vấn các loại nhật ký, phiếu thu...v...v được thực hiện linh động


Sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. 


Xử lý được tất cả những nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp.


Quản lý công nợ phải thu / phải trả. Báo cáo tuổi nợ của học sinh 


Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý trường học tốt hơn.


Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế.


Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo yêu cầu nhà nước.


       QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Quản lý tài sản theo năm mua sắm, ngân sách. 


Quản lý  tài sản như : Trang thiết bị, công cụ dạy học, máy tính, thiết bị viễn thông, xe.


Quản lý theo người sử dụng, nơi sử dung,


Quản lý chuyển giao TSCĐ giữa các cơ sở


Quản lý TSCĐ bang nhãn TSCĐ, mã TSCĐ.


Kiểm kê TSCĐ  kết hợp với thiết bị hỗ trợ như máy đọc mã vạch


Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ


 

 

       QUẢN LÝ KHO


Phân loại danh mục vật tư theo nhóm: sách/ vở, dung cụ học tập, dung cụ giảng dạy,...


Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn.


Tình giá xuất trung bình theo bình quân gia quyền, bình quân cuối kỳ, nhập trước xuất trước


Quản lý lưu chuyển hàng hóa hàng hóa giữa các trường.


Kiểm kê kho định kỳ.TÀI CHÍNH


Tổng hợp/ phân tích doanh thu/ chi phí linh động theo cơ sở, khối lớp, vùng miền, v.v...


Phân loại doanh thu : học phí, sách vở,  lệ phí ghi danh, tư vấn, tiền ăn , tiền xe ...


Phân tích hiệu quả Doanh thu / số lượng HS. Doanh thu theo niên khóa, cơ sở, khối lớp, v.v...


Thiết kế mọi loại mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán/ thu/ chi, v.v...


Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết. 

 


Comments