Data Entry Forms‎ > ‎

Yêu cầu mua sắm (Purchase Requisition)

đăng 19:39, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:08, 8 thg 4, 2013 ]

- Tên template: PR_FORM
- Nguồn: Không
- Tham số: Không
- Nơi import: Chức năng "Yêu cầu mua sắm", lệnh tắt "PRH" và "PRD"
- Để có số PR tự động: Tạo SN có mã là "PR", định dạng "PR{YY}{MM}{0:000}"
- Mã ngân sách:bảng CAT, mã "NS"

Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
19:40, 8 thg 4, 2013
Comments