Data Entry Forms‎ > ‎

Duyệt giá và chọn nhà cung cấp

đăng 20:08, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:07, 8 thg 4, 2013 ]

Tên templateRQ_2
NguồnRQH RQD
Tham số: P1 = PR số
Nơi import: Bảng tự định nghĩa (TBD), cấu trúc bảng như file đính kèm
- Nội dung: Giúp liệt kê danh sách các báo giá cho một yêu cầu mua sắm và lựa chọn nhà cung cấp thích hơp cho yêu cầu mua sắm đó
Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
20:08, 8 thg 4, 2013
ċ
TBD detail.xml
(1k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
20:08, 8 thg 4, 2013
Comments