Data Entry Forms‎ > ‎

Yêu cầu báo giá (Request for Quotation)

đăng 19:57, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:57, 8 thg 4, 2013 ]

Tên templateRQ_FORM
NguồnPRH PRD
Tham số: P1 = PR số
Nơi import: Chức năng "Báo giá", lệnh tắt "RQH" và "RQD"
Để có số RQ tự động: Tạo SN có mã là "RQ", định dạng "RQ{YY}{MM}{0:000}"
- Ref1 = PR số

Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
19:57, 8 thg 4, 2013
Comments