Data Entry Forms‎ > ‎

Setup document definition và document actions

đăng 21:44, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:46, 24 thg 3, 2013 ]
File setup Business document definition và Document actiions của các form: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, nhập nhật ký, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ủy nhiệm chi.
Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
21:44, 24 thg 3, 2013
Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
21:44, 24 thg 3, 2013
Comments