Data Entry Forms‎ > ‎

Thư viện form nhập liệu

 • Form yêu cầu mua sắm
  Được đăng 10:18, 9 thg 1, 2014 bởi Ngo Eric
 • Work order form syntax : phoebus://WOI?header=H&detail_tsk=tsk&detail_wpl=WPL&mode=iu
  Được đăng 21:47, 15 thg 9, 2013 bởi Ngo Eric
 • Purchase Order Form
  Được đăng 23:26, 21 thg 7, 2013 bởi Ngo Eric
 • "Name and Address + Bank Details" Input form Form thay thế cho việc nhập Name and Address (NA) và  Bank detail (BK) (lưu ý chỉ dùng trong trường hợp hệ thống áp dụng NA code = BK code và 1 NA có 1 BK duy nhất)có thể modify lại tùy theo nhu cầulookup trong form tới NA và gọi ra nội dung của NA và BK liên quan.action trong form: 2- insert.update NA- insert.update BK
  Được đăng 00:58, 30 thg 5, 2013 bởi Nam SPC
 • Employee Advance Form Template: FORM_ADH.template.xlsTarget : ADH - Employee AdvanceManual import : ADHI - Advance ImportNotes: This is the first part of advance process. the template is used as demo mapping to ADH. To complete the advance process, build the Expenses Claim Form.
  Được đăng 22:43, 14 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric
 • Các dữ liệu tham chiếu dùng cho các form quản lý mua hàng Đính kèm theo bài viết này là các file tải nhập thông tin tham chiếu để dùng cho các form liên quan đến quản lý mua hàng.Bạn chỉ cần import các file này vào chức năng tương ứng với từng tên file. Trong trường hợp dữ liệu kinh doanh của bạn được setup khác thì cần có sự điều chỉnh trong các form để có kết quả sử dụng tốt nhất.
  Được đăng 00:25, 9 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Phiếu trả hàng lại nhà cung cấp (Return to Vendor note) Tên template: RETURN_PO- Nguồn: POE- Tham số: P1 = PO số- Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"- Để có số trả hàng tự động: Tạo SN có mã là "TR", định dạng "TR{YY}{MM}{0:000}"- Tiến hành nhập số lượng hàng trả lại cho PO, nếu như số lượng trả lại lớn hơn số lượng đã nhận thì sẽ không thể post được- Ref1 = PO số
  Được đăng 21:03, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Phiếu nhận hàng (Goods Receipt Note) Tên template: GRN_PO- Nguồn: POE- Tham số: P1 = PO số- Nơi import: Chức năng "Lưu chuyển kho", lệnh tắt "ME"- Để có số phiếu nhập và số phiếu nhận hàng tự động: Tạo SN có mã là "GRN", định dạng "GRN{YY}{MM}{0:000}" và "MH", định dạng "MH{YY}{MM}{0:000}"- Người sử dụng nhập số lượng hàng thực tế nhận, cùng các chi phí liên quan (nếu có). Nếu tổng số lượng hàng nhận qua các đợt lớn hơn số lượng yêu cầu trên PO thì sẽ không thể post được vào lưu chuyển kho- Ref1 = PO số
  Được đăng 21:09, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp không có duyệt giá Tên template: PO_FORM_NO_RQ- Nguồn: PRH, PRD- Tham số: P1 = PR số- Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"- Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"- Người sử dụng nhập vào nhà cung cấp và giá cả cho PO- Ref1 = PR số- Ref2 = PO số- EmplCode =  Mã nhân viên- ClientCode = Mã nhà cung cấp
  Được đăng 04:49, 10 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp có duyệt giá Tên template: PO_FORM- Nguồn: Table tự định nghĩa, RQH, RQD- Tham số: P1 = PR số, P2 = Mã nhà cung cấp- Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"- Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"- Chỉ có thể điều chỉnh số lượng và các thông tin ngày tháng..., không thể điều chỉnh giá và nhà cung cấp- Ref1 = PR số- Ref2 = PO số- EmplCode = Mã nhân viên- ClientCode = Mã nhà cung cấp
  Được đăng 04:51, 10 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Duyệt giá và chọn nhà cung cấp Tên template: RQ_2- Nguồn: RQH và RQD- Tham số: P1 = PR số- Nơi import: Bảng tự định nghĩa (TBD), cấu trúc bảng như file đính kèm- Nội dung: Giúp liệt kê danh sách các báo giá cho một yêu cầu mua sắm và lựa chọn nhà cung cấp thích hơp cho yêu cầu mua sắm đó
  Được đăng 21:07, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) Tên template: RQ_FORM- Nguồn: PRH và PRD- Tham số: P1 = PR số- Nơi import: Chức năng "Báo giá", lệnh tắt "RQH" và "RQD"Để có số RQ tự động: Tạo SN có mã là "RQ", định dạng "RQ{YY}{MM}{0:000}"- Ref1 = PR số
  Được đăng 19:57, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Yêu cầu mua sắm (Purchase Requisition) - Tên template: PR_FORM- Nguồn: Không- Tham số: Không- Nơi import: Chức năng "Yêu cầu mua sắm", lệnh tắt "PRH" và "PRD"- Để có số PR tự động: Tạo SN có mã là "PR", định dạng "PR{YY}{MM}{0:000}"- Mã ngân sách: Là bảng CAT, mã "NS"
  Được đăng 21:08, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
 • Cash Receipt Form Simple Cash receipt form. Posting nowhere. Use as example for training : how to create a phoebus form
  Được đăng 10:18, 27 thg 3, 2013 bởi Ngo Eric
 • Setup document definition và document actions File setup Business document definition và Document actiions của các form: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, nhập nhật ký, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ủy nhiệm chi.
  Được đăng 21:46, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Ủy nhiệm chi Form template : FORM_UNCDữ liệu được tải nhập vào sổ cái.Loại nhật ký: UNCĐể  số chứng từ tự động, tạo SN mã UNC và QD mã UNC với Filters là Loại nhật ký-Journal Type:UNC và Output là Số chứng từ-Transaction Reference: MAX.
  Được đăng 19:15, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Phiếu xuất kho Form template: FORM_PXKDữ liệu được tải nhập vảo chức năng lưu chuyển kho.Loại lưu chuyển : XKĐể số chứng từ tự động, tạo SN mã XK và QD mã XK với Filters là Loại lưu chuyển-Movement Type:XK và Output là Số chứng từ kho-Movement Reference: MAX
  Được đăng 19:15, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Phiếu nhập kho Form template: FORM_PNKDự liệu được tải nhập vào chức năng lưu chuyển kho: MILoại lưu chuyển: NKĐể số chứng từ tự động, tạo SN mã NK và QD mã NK với Filters là Loại lưu chuyển-Movement Type : NK và Output là Số chứng từ kho-Movement Reference: MAX
  Được đăng 19:16, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Phiếu hạch toán Form template : FORM_JEDữ liệu được tải nhập vào sổ cái.
  Được đăng 19:17, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Hóa đơn bán hàng Form template : FORM_INV   Dữ liệu được tải nhập vào Sale order-Lệnh bán hàng.Để số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã SO và QD mã SO với Filters là Loại nghiệp vụ-SaleType : SALE và Output là Đơn bán số-Order No: MAX
  Được đăng 19:18, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Phiếu Thu Form template : FORM_PTNội dung nghiệp vụ được import vào sổ cái.Loại nhật ký: PTĐể số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã PT và QD mã PT với Filters là Loại nhật ký-Journal Type: PT và Output là Số chứng từ-Transaction Reference; MAX
  Được đăng 19:19, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
 • Form Phiếu chi Form template: FORM_PC.Nội dung nghiệp vụ đươc ghi nhận vào sổ cái.Loại nhật ký : PCĐể số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã PC và QD mã PC với Filters là Loại nhật ký -Journal Type: PC và Output là Số chứng từ-Transaction Reference:MAX
  Được đăng 19:20, 28 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com
Hiển thị bài đăng 1 - 22trong tổng số 22. Xem nội dung khác »

Comments