Data Entry Forms‎ > ‎

Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp không có duyệt giá

đăng 20:32, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 04:49, 10 thg 4, 2013 ]


Tên templatePO_FORM_NO_RQ
Nguồn: PRH, PRD
Tham số: P1 = PR số
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"
- Người sử dụng nhập vào nhà cung cấp và giá cả cho PO
- Ref1 = PR số
- Ref2 = PO số
- EmplCode =  Mã nhân viên
- ClientCode = Mã nhà cung cấp
Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
04:49, 10 thg 4, 2013
Comments