Data Entry Forms‎ > ‎

Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp có duyệt giá

đăng 20:19, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 04:51, 10 thg 4, 2013 ]

Tên templatePO_FORM
NguồnTable tự định nghĩa, RQH, RQD
Tham số: P1 = PR số, P2 = Mã nhà cung cấp
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"
- Chỉ có thể điều chỉnh số lượng và các thông tin ngày tháng..., không thể điều chỉnh giá và nhà cung cấp
- Ref1 = PR số
- Ref2 = PO số
- EmplCode = Mã nhân viên
- ClientCode = Mã nhà cung cấp
Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
04:50, 10 thg 4, 2013
Comments