Data Entry Forms‎ > ‎

Các dữ liệu tham chiếu dùng cho các form quản lý mua hàng

đăng 00:25, 9 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com
Đính kèm theo bài viết này là các file tải nhập thông tin tham chiếu để dùng cho các form liên quan đến quản lý mua hàng.

Bạn chỉ cần import các file này vào chức năng tương ứng với từng tên file. Trong trường hợp dữ liệu kinh doanh của bạn được setup khác thì cần có sự điều chỉnh trong các form để có kết quả sử dụng tốt nhất.
ċ
CAL.xml
(1k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
00:25, 9 thg 4, 2013
ċ
MD.xml
(1k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
00:25, 9 thg 4, 2013
ċ
PBF.xml
(31k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
04:48, 10 thg 4, 2013
ċ
PD.xml
(3k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
00:25, 9 thg 4, 2013
ċ
PFA.xml
(2k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
00:25, 9 thg 4, 2013
ċ
SN.xml
(3k)
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
00:25, 9 thg 4, 2013
Comments