Chuyên Mục‎ > ‎Phoebus Spread‎ > ‎

Sử dụng tham số L1 với Spread Gadget

đăng 10:40, 8 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]
Sử dụng Excel gadget hoặc Spread Gadget cùng tham số L1 có 1 khác biệt : Excel Gadget sẽ tải lại trang mỗi khi chọn dữ liệu hoặc bỏ chọn dữ liệu.

Spread Gadget có thể dùng để chọn tham số L1 như sau :

Khi đó, chọn hoặc bỏ chọn sẽ thay đổi tham số L1 mà không cần tải lại trang
Trong ví dụ trên. nếu chọn cả 2 check box. L1 sẽ có giá trị: ABC|DEF

Chọn ô ABC tương đương với lệnh phoebus://select?ABC
Bỏ chọn ô ABC tương đương với lệnh phoebus://unselect?ABC

Để bỏ chọn tất cả , dùng phoebus://unselectall?checkbox=


Comments