Chuyên Mục‎ > ‎Phoebus Spread‎ > ‎

Lệnh phoebus:// cho Spread Gadget

đăng 10:34, 8 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]
Các lệnh phoebus:// thường dùng cho 1 trong 2 mục đích sau:

1. Lựa chọn dữ liệu từ danh sách (lookup/lookupset/search)
Ví dụ chọn từ hệ tài khoản, ta dùng : 
  • phoebus://CA?id=11100  -> chọn 1 tài khoản vào ô có comment.
  • hoặc phoebus://P1?id=11100&lookup=CA  -> chọn 1 tài khoản, lưu kết quả vào biến số P1 của dashboard. Nếu có gadget nào theo dõi biến số P1, chúng sẽ được làm mới.


2. Chạy lệnh phoebus

Trong Excel Gadget. Comment: phoebus://AQ?id=1 tự động chuyển thành hyperlink. Khi user click vào hyperlink, lệnh AQ - Account inquiry sẽ truy vấn tài khoản 1

Tuy nhiên trong Spread Gadget, comment sẽ không được tự động chuyển thành hyperlink. Ta phải thêm link= vào tham số của comment để điều đó xảy ra.

Khi đó comment sẽ hoạt động như mong đợiComments