Chuyên Mục‎ > ‎Phoebus Spread‎ > ‎

{Guide} Dùng các hàm ngày tháng trong Spread Gadget

đăng 18:33, 13 thg 1, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]
Xuất hiện lần đầu tiên vào phiên bản 3.5.4.87, Spread gadget cung cấp thêm nhiều tính năng để tối ưu hóa hiệu quả của báo cáo. Bài viết này sẽ cung cấp cách sử dụng các hàm liên quan đến ngày tháng trong tính năng mới này.

1/ Thao tác chung:
- Trong phần thiết kế của Spread gadget, tại ô cần đặt công thức, thao tác viên gõ lệnh và BẤM hoặc gõ vào mã của ô đối tượng rồi bấm "Enter" để có kết quả ngay lập tức. Lưu ý rằng các hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường


2/ Các hàm lấy tháng đặc biệt:

2.1/ PH: Trả về tháng liền trước của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PH(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PH("C")"


2.2/  PN: Trả về tháng liền sau của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PN(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PN("C")"


2.3/ PE: Trả về tháng cùng kỳ của năm trước của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PE(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PE("C")"

2.3/ QAF: Trả về tháng đầu tiên của quý có chứa tháng được chọn 
- Cú pháp: =QAF(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=QAF("C")"


2.4/ QAT: Trả về tháng cuối cùng của quý có chứa tháng được chọn 
- Cú pháp: =QAT(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=QAT("C")"


3/ Các hàm tính chênh lệch ngày tháng

3.1/ Daydiff: Tính ra chênh lệch giữa hai ngày được chọn
- Cú pháp: =Daydiff(ngày bị trừ,ngày trừ)


3.2/ Perioddiff: Tính ra chênh lệch giữa hai tháng được chọn
- Cú pháp: =Perioddiff(tháng bị trừ,tháng trừ)

4/ Các hàm cộng trừ ngày tháng

4.1/ Dateoffset: Cộng hoặc trừ ngày được chọn, trả về một ngày khác
- Cú pháp: =dateoffset(ngày được chọn,"+/-" số ngày mong muốn)


4.2/ Periodoffset: Cộng hoặc trừ tháng được chọn, trả về một tháng khác
- Cú pháp: =periodoffset(tháng được chọn,"+/-" số tháng mong muốn)


5/ Các hàm định dạng ngày tháng

5.1/ Sdate: Trả về định dạng YYYY-MM-DD cho ngày được chọn
- Cú pháp: =Sdate(ngày được chọn). Nếu muốn chọn ngày hiện tại thì: "=Sdate("T")"


5.2/ Speriod: Trả về định dạng YYYY-MMM cho tháng được chọn
- Cú pháp: =Speriod(tháng được chọn)

Thông qua các hàm này, thao tác viên có thể lấy được dữ liệu mình mong muốn nhằm phục vụ cho công tác báo cáo và điều hành hệ thống.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technology để được hỗ trợ
Comments