Chuyên Mục‎ > ‎Phoebus Spread‎ > ‎

{Guide} Các hàm kiểm tra ngày lễ/ngày làm việc/ngày cuối tuần

đăng 20:06, 13 thg 1, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]
Trong quá trình sử dụng Phoebus, đặc biệt là đối với phân hệ Quản lý nhân sự, thao tác viên có thể cần kiểm tra xem một ngày nào đó trong tháng bất kỳ có phải là ngày nghỉ, lễ... hay không. Bài viết này sẽ cung cấp các hàm trong Phoebus để giải quyết vấn đề trên.

1/ Kiểm tra ngày làm việc (theo lịch): Hàm "IsWorkingDay"
- Cú pháp: =IsWorkingDay(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsWorkingDay("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày làm việc thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"2/ Kiểm tra ngày cuối tuần (theo lịch): Hàm "IsWeekEnd"
- Cú pháp: =IsWeekEnd(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsWeekEnd("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường. Các ngày cuối tuần phải được định nghĩa trước trong mục "Cuối tuần và ngày lễ" (lệnh "HOLI")
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày cuối tuần thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"


3/ Kiểm tra ngày lễ: Hàm "IsHoliday"
- Cú pháp: =IsHoliday(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsHoliday("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường. Các ngày lễ phải được định nghĩa trước trong mục "Cuối tuần và ngày lễ" (lệnh "HOLI")
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày lễ thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"


Như vậy, người sử dụng đã có trong tay các công cụ của Spread gadget phục vụ cho việc kiểm tra các ngày trong năm.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technology để được hỗ trợ.
Comments