Chuyên Mục‎ > ‎

Phoebus Spread

Chuyên trang về SPREAD gadget

Sử dụng tham số L1 với Spread Gadget

đăng 10:40, 8 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Sử dụng Excel gadget hoặc Spread Gadget cùng tham số L1 có 1 khác biệt : Excel Gadget sẽ tải lại trang mỗi khi chọn dữ liệu hoặc bỏ chọn dữ liệu.

Spread Gadget có thể dùng để chọn tham số L1 như sau :

Khi đó, chọn hoặc bỏ chọn sẽ thay đổi tham số L1 mà không cần tải lại trang
Trong ví dụ trên. nếu chọn cả 2 check box. L1 sẽ có giá trị: ABC|DEF

Chọn ô ABC tương đương với lệnh phoebus://select?ABC
Bỏ chọn ô ABC tương đương với lệnh phoebus://unselect?ABC

Để bỏ chọn tất cả , dùng phoebus://unselectall?checkbox=


Lệnh phoebus:// cho Spread Gadget

đăng 10:34, 8 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Các lệnh phoebus:// thường dùng cho 1 trong 2 mục đích sau:

1. Lựa chọn dữ liệu từ danh sách (lookup/lookupset/search)
Ví dụ chọn từ hệ tài khoản, ta dùng : 
  • phoebus://CA?id=11100  -> chọn 1 tài khoản vào ô có comment.
  • hoặc phoebus://P1?id=11100&lookup=CA  -> chọn 1 tài khoản, lưu kết quả vào biến số P1 của dashboard. Nếu có gadget nào theo dõi biến số P1, chúng sẽ được làm mới.


2. Chạy lệnh phoebus

Trong Excel Gadget. Comment: phoebus://AQ?id=1 tự động chuyển thành hyperlink. Khi user click vào hyperlink, lệnh AQ - Account inquiry sẽ truy vấn tài khoản 1

Tuy nhiên trong Spread Gadget, comment sẽ không được tự động chuyển thành hyperlink. Ta phải thêm link= vào tham số của comment để điều đó xảy ra.

Khi đó comment sẽ hoạt động như mong đợi{Guide} Các hàm đọc số

đăng 22:46, 13 thg 1, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Khi thiết kế một số báo cáo, đặc biệt là các form in (phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi...), người sử dụng sẽ gặp vấn đề đọc các giá trị số mà mình có được. Bài viết này sẽ trình bày các chức năng đọc số mà Spread gadget của Phoebus hỗ trợ

1/ Đọc số thành tiếng Việt
- Hàm: Read_VN
- Cú pháp: =UniCode(Read_VN(giá trị số hoặc ô chứa số,"Đồng","xu"))
- Lưu ý: Hai giá trị trong ngoặc kép ("Đồng" và "xu") là hai giá trị đơn vị tiền mà người sử dụng muốn đọc. Tùy theo đơn vị tiền mà hai giá trị này có thể là khác đi

2/ Đọc số thành tiếng Anh
- Hàm: Read_EN
- Cú pháp: =Read_EN(giá trị số hoặc ô chứa số,"USD","cent")
- Lưu ý: Hai giá trị trong ngoặc kép ("USD" và "cent") là hai giá trị đơn vị tiền mà người sử dụng muốn đọc. Tùy theo đơn vị tiền mà hai giá trị này có thể là khác đi

3/ Đọc số thành tiếng Nga
- Hàm: Read_RU
- Cú pháp: =Read_RU(giá trị số hoặc ô chứa số,"USD","cent")
- Lưu ý: Hai giá trị trong ngoặc kép ("USD" và "cent") là hai giá trị đơn vị tiền mà người sử dụng muốn đọc. Tùy theo đơn vị tiền mà hai giá trị này có thể là khác đi

Như vậy là người sử dụng đã nắm được các hàm trong Phoebus để đọc ra các loại tiền bằng các ngôn ngữ có trong Phoebus
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technology để được hỗ trợ.

{Guide} Các hàm kiểm tra ngày lễ/ngày làm việc/ngày cuối tuần

đăng 20:06, 13 thg 1, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Trong quá trình sử dụng Phoebus, đặc biệt là đối với phân hệ Quản lý nhân sự, thao tác viên có thể cần kiểm tra xem một ngày nào đó trong tháng bất kỳ có phải là ngày nghỉ, lễ... hay không. Bài viết này sẽ cung cấp các hàm trong Phoebus để giải quyết vấn đề trên.

1/ Kiểm tra ngày làm việc (theo lịch): Hàm "IsWorkingDay"
- Cú pháp: =IsWorkingDay(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsWorkingDay("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày làm việc thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"2/ Kiểm tra ngày cuối tuần (theo lịch): Hàm "IsWeekEnd"
- Cú pháp: =IsWeekEnd(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsWeekEnd("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường. Các ngày cuối tuần phải được định nghĩa trước trong mục "Cuối tuần và ngày lễ" (lệnh "HOLI")
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày cuối tuần thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"


3/ Kiểm tra ngày lễ: Hàm "IsHoliday"
- Cú pháp: =IsHoliday(ngày hoặc ô chứa ngày cần kiểm tra). Nếu muốn kiểm tra ngày hôm nay thì gõ "=IsHoliday("T")"
- Lưu ý: Cú pháp của hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường. Các ngày lễ phải được định nghĩa trước trong mục "Cuối tuần và ngày lễ" (lệnh "HOLI")
- Kết quả: Nếu ngày được chọn là ngày lễ thì kết quả của ô sẽ là "True", ngược lại là "False"


Như vậy, người sử dụng đã có trong tay các công cụ của Spread gadget phục vụ cho việc kiểm tra các ngày trong năm.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technology để được hỗ trợ.

{Guide} Dùng các hàm ngày tháng trong Spread Gadget

đăng 18:33, 13 thg 1, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Xuất hiện lần đầu tiên vào phiên bản 3.5.4.87, Spread gadget cung cấp thêm nhiều tính năng để tối ưu hóa hiệu quả của báo cáo. Bài viết này sẽ cung cấp cách sử dụng các hàm liên quan đến ngày tháng trong tính năng mới này.

1/ Thao tác chung:
- Trong phần thiết kế của Spread gadget, tại ô cần đặt công thức, thao tác viên gõ lệnh và BẤM hoặc gõ vào mã của ô đối tượng rồi bấm "Enter" để có kết quả ngay lập tức. Lưu ý rằng các hàm có thể bằng chữ hoa hoặc chữ thường


2/ Các hàm lấy tháng đặc biệt:

2.1/ PH: Trả về tháng liền trước của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PH(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PH("C")"


2.2/  PN: Trả về tháng liền sau của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PN(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PN("C")"


2.3/ PE: Trả về tháng cùng kỳ của năm trước của tháng được chọn.
- Cú pháp: =PE(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=PE("C")"

2.3/ QAF: Trả về tháng đầu tiên của quý có chứa tháng được chọn 
- Cú pháp: =QAF(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=QAF("C")"


2.4/ QAT: Trả về tháng cuối cùng của quý có chứa tháng được chọn 
- Cú pháp: =QAT(ô chứa tháng được chọn hoặc giá trị tháng được chọn). Nếu muốn chọn tháng hiện tại thì: "=QAT("C")"


3/ Các hàm tính chênh lệch ngày tháng

3.1/ Daydiff: Tính ra chênh lệch giữa hai ngày được chọn
- Cú pháp: =Daydiff(ngày bị trừ,ngày trừ)


3.2/ Perioddiff: Tính ra chênh lệch giữa hai tháng được chọn
- Cú pháp: =Perioddiff(tháng bị trừ,tháng trừ)

4/ Các hàm cộng trừ ngày tháng

4.1/ Dateoffset: Cộng hoặc trừ ngày được chọn, trả về một ngày khác
- Cú pháp: =dateoffset(ngày được chọn,"+/-" số ngày mong muốn)


4.2/ Periodoffset: Cộng hoặc trừ tháng được chọn, trả về một tháng khác
- Cú pháp: =periodoffset(tháng được chọn,"+/-" số tháng mong muốn)


5/ Các hàm định dạng ngày tháng

5.1/ Sdate: Trả về định dạng YYYY-MM-DD cho ngày được chọn
- Cú pháp: =Sdate(ngày được chọn). Nếu muốn chọn ngày hiện tại thì: "=Sdate("T")"


5.2/ Speriod: Trả về định dạng YYYY-MMM cho tháng được chọn
- Cú pháp: =Speriod(tháng được chọn)

Thông qua các hàm này, thao tác viên có thể lấy được dữ liệu mình mong muốn nhằm phục vụ cho công tác báo cáo và điều hành hệ thống.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technology để được hỗ trợ

Làm quen với Spread Gadget

đăng 08:29, 12 thg 1, 2013 bởi Nam SPC   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]


Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 21/12/2012. Spread Gadget mang đến cho các designer và consultant những ý tưởng hoàn toàn mới về cách "sử dụng Phoebus" 
Vậy, Spread Gadget có thể làm được những gì? 

Mang trên mình sức mạnh của Excel Gadget
    Trình diễn báo cáo thiết kế bằng FlexCel, hiểu được PhoebusXL, in báo cáo nhanh, xuất ra PDF hoặc Excel, là những tính năng của Excel Gadget, Spread Gadget cũng sở hữu đầy đủ những tính năng mạnh mẽ đó. Điều đó đồng nghĩa với việc trong một số trường hợp Spread Gadget có thể dùng thay thế cho Excel Gadget.

Khả năng tương tác trực tiếp 
    Điểm khác biệt lớn nhất so với Excel Gadget và cũng chính là đặc trưng của Spread Gadgetkhả năng tương tác trực tiếp, người dùng có thể tương tác được với chương trình nhiều hơn thông qua các thao tác như:
+ Thiết kế trực tiếp trên gadget
+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế tích hợp ngay trên gadget
+ Nhập liệu trực tiếp trên gadget
+ Dùng các công cụ hỗ trợ nhập liệu như Check box, Combo box, Slider bar...
Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế và nhập liệu phong phú

Giao diện thiết kế "Excel++"
    Khác với Excel Gadget, mọi thiết kế phải thông qua Excel làm trung gian. thì Spread Gadget lại mang đến cho người dùng khả năng thiết kế mọi thứ ngay trong Phoebus. Điểm đặc biệt là công cụ này có giao diện và cách sử dụng về các hàm tương tự như excel. Ngoài ra nó còn mang trên mình bộ công cụ thiết kế riêng biệt.

Giao diện design trực tiếp trong chương trình

Công cụ hỗ trợ thiết kế
    Với công cụ riêng biệt và trực quan, Spread Gadget giúp người dùng cuối đến gần hơn nữa với những thao tác thiết kế mà trước đây thường đòi hỏi kỹ thuật cao để có thể xây dựng một form mẫu hoàn chỉnh.    Như vậy, với Spread Gadget  giờ đây các designer có thể đưa những ý tưởng thiết kế đòi hỏi tính tương tác cao thành hiện thực. Nếu như trước đây, một form nhập liệu đặc thù sử dụng thiết kế của Excel Gadget người dùng phải thông qua thao tác gọi text box tại nơi muốn nhập liệu và điền thông tin., thì bây giờ chỉ cần nhập liệu trực tiếp. 
    Hoặc trước đây, để điều chỉnh các chỉ số tài chính trên một Dashboard đồ thị phải thông qua thao tác điền vào bảng Tham số, sau đó chờ dashboard load lại Đồ thị., với Spread Gadget, kéo Slider bar trượt tới chỉ số mong muốn đồng thời Đồ thị cũng nhảy múa theo.
    Hay đơn giản, chúng ta có thể scan một form nhập liệu đặt làm background để input dữ liệu lên thẳng form đó mà không cần mất công thiết kế lại.
.....

Để gọi lên một Spread Gadget: 
Từ Dashboard/ Tạo mới/ Click chuột phải/ Add Gadget/ Spread Gadget

1-6 of 6