Mẫu in nhãn Tài sản cố định

đăng 19:15, 24 thg 2, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 03:47, 30 thg 3, 2010 ]
Sử dụng chức năng SPLIT(data;3) để in các thẻ TSCĐ: 3 thẻ / dòng


Ĉ
Ngo Eric,
03:41, 30 thg 3, 2010
Ĉ
Ngo Eric,
19:41, 24 thg 2, 2010
Ĉ
Ngo Eric,
19:41, 24 thg 2, 2010
ċ
The-TSCD.xml
(1k)
Ngo Eric,
19:41, 24 thg 2, 2010
Comments