Tải xuống các mẫu báo cáo


STATEMENT OF EXPENDITURES (Oil&Gas)

đăng 03:15, 1 thg 9, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 03:21, 1 thg 9, 2010 ]

Ủy nhiệm chi

đăng 10:31, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 10:32, 13 thg 4, 2010 ]


Tải về mẫu ủy nhiệm chi ở đây

Mẫu phiếu xuất kho

đăng 10:29, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 10:31, 13 thg 4, 2010 ]

Tải về mẫu phiếu xuất kho ở đây


Mẫu phiếu nhập kho

đăng 10:27, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 10:29, 13 thg 4, 2010 ]

Tải xuống mẫu phiếu nhập kho ở đây

Báo cáo liệt kê đơn mua hàng theo nhà cung cấp

đăng 10:23, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 10:25, 13 thg 4, 2010 ]

Mẫu báo cáo tải xuống ở đây

Mẫu phiếu nhập kho từ đơn mua hàng.

đăng 10:03, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 10:16, 13 thg 4, 2010 ]

Tải về mẫu phiếu nhập kho ở đây

Mẫu form in Purchase Order.

đăng 09:52, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 09:58, 13 thg 4, 2010 ]

Mẫu form in Purchase Order. Template tải về ở đây

Bảng cân đối Tài khoản ( cách không cần kết chuyển)

đăng 02:42, 19 thg 3, 2010 bởi Dev Team   [ cập nhật 10:02, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric ]

Dùng mẫu này khi bạn không thực hiện kết chuyển các TK doanh thu/chi phí về 911.  Các thao tac tính toán kết chuyển thể hiện ở mức báo cáo
Tuy nhiên Sau khi chạy báo cáo , bạn sẽ phải kết chuyển con số lời/lỗ tổng cộng  từ TK kết quả (911) sang TK doanh thu chưa phân bổ (421).
Bạn có thể làm bút toán này thủ công hoặc chay tự động với chức năng Corporate Allocation
Để sử dụng, bạn phải transfer in query BCDTK2.xml vào hệ thống với chức năng QD - Query Designer. Sau đó copy template vào report template folder

Mẫu in nhãn Tài sản cố định

đăng 19:15, 24 thg 2, 2010 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 03:47, 30 thg 3, 2010 ]

Sử dụng chức năng SPLIT(data;3) để in các thẻ TSCĐ: 3 thẻ / dòng


1-9 of 9